Google konferanse

Virker det?

Om en nettside, markedsføring eller kundedialog virkelig virker er et spørsmål mange av oss stiller hver dag. Å finne svar..

photo

Report from JavaZone : Day One

To help me process JavaZone I have decided to summarize the presentations I attended and my other experiences in this..